"Tiếng quê" - ngân vang tiếng lòng nhung nhớ...

Tập thơ "Tiếng quê".
Tập thơ "Tiếng quê".
Tập thơ "Tiếng quê".
Lên top