Tiền tỉ làm du lịch đi tong chỉ vì vài... cú đấm

Đạo diễn phim “Kong” Jordan Vogt-Roberts.
Đạo diễn phim “Kong” Jordan Vogt-Roberts.