Tiền Giang: “Giếng Nước” sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn

"Giếng Nước" sẽ được đầu tư thành điểm du lịch hấp dẫn. Ảnh: K.Q
"Giếng Nước" sẽ được đầu tư thành điểm du lịch hấp dẫn. Ảnh: K.Q
"Giếng Nước" sẽ được đầu tư thành điểm du lịch hấp dẫn. Ảnh: K.Q
Lên top