Thủy Tiên và ồn ào 100 tấn gạo ủng hộ TPHCM: Là "nhận vơ" hay do hiểu lầm?

Thủy Tiên - Công Vinh lên tiếng về ồn ào từ thiện. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên - Công Vinh lên tiếng về ồn ào từ thiện. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên - Công Vinh lên tiếng về ồn ào từ thiện. Ảnh: NSCC.
Lên top