Thủy Tiên, Trấn Thành, Thúy Diễm, H'hen Niê... và 90 tỉ đồng vì miền Trung

Thủy Tiên và loạt nghệ sĩ đứng ra quyên góp ủng hộ miền Trung. Ảnh: NSCC, Cắt clip
Thủy Tiên và loạt nghệ sĩ đứng ra quyên góp ủng hộ miền Trung. Ảnh: NSCC, Cắt clip
Thủy Tiên và loạt nghệ sĩ đứng ra quyên góp ủng hộ miền Trung. Ảnh: NSCC, Cắt clip
Lên top