“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”:

Thước phim quý giáo dục truyền thống yêu nước

Hình ảnh trong phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Ảnh: T.L
Hình ảnh trong phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Ảnh: T.L
Hình ảnh trong phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Ảnh: T.L
Lên top