Thực hành Then của người Tày, Nùng trong đời sống đương đại

Then là một loại hình tín ngưỡng quan trọng của người Tày - Nùng. Ảnh: Phan Huy
Then là một loại hình tín ngưỡng quan trọng của người Tày - Nùng. Ảnh: Phan Huy
Then là một loại hình tín ngưỡng quan trọng của người Tày - Nùng. Ảnh: Phan Huy
Lên top