Thu Minh ‘bay’ trong buổi tổng duyệt Đại Nhạc Hội VInID Đại Hỷ Xuân 2017