''Thư Hà Nội’’ - góc nhìn âm nhạc từ cảm hứng các bức thư xưa

Nghệ sĩ Jean-David Caillouët - người đã cùng nhà soạn nhạc Lương Huệ Trinh sáng tác công trình âm nhạc ''Thư Hà Nội''.
Nghệ sĩ Jean-David Caillouët - người đã cùng nhà soạn nhạc Lương Huệ Trinh sáng tác công trình âm nhạc ''Thư Hà Nội''.
Nghệ sĩ Jean-David Caillouët - người đã cùng nhà soạn nhạc Lương Huệ Trinh sáng tác công trình âm nhạc ''Thư Hà Nội''.
Lên top