Thư gửi các ngài vua

Vụ cháy chung cư Carina hôm 23.3.
Vụ cháy chung cư Carina hôm 23.3.