Thông tin về tang lễ của NSND Hoàng Dũng

NSND Hoàng Dũng sẽ được đưa tiễn về quê nhà tại Hưng Yên. Ảnh: Hải Nguyễn.
NSND Hoàng Dũng sẽ được đưa tiễn về quê nhà tại Hưng Yên. Ảnh: Hải Nguyễn.
NSND Hoàng Dũng sẽ được đưa tiễn về quê nhà tại Hưng Yên. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top