Thờ cúng tổ tiên góc nhìn từ người trẻ

Viết liễn ngày Tết. Ảnh: Lê Thị Kim Liên
Viết liễn ngày Tết. Ảnh: Lê Thị Kim Liên
Viết liễn ngày Tết. Ảnh: Lê Thị Kim Liên
Lên top