Thiếu vắng hoạt động nghệ thuật ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 do dịch COVID-19

Nữ cán bộ, công nhân viên một đơn vị ở Hà Nội hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” nhân dịp 8.3. Ảnh: T.Đ
Nữ cán bộ, công nhân viên một đơn vị ở Hà Nội hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” nhân dịp 8.3. Ảnh: T.Đ
Nữ cán bộ, công nhân viên một đơn vị ở Hà Nội hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” nhân dịp 8.3. Ảnh: T.Đ
Lên top