Vấn đề từ các bộ phim Việt chiếu Tết:

Thiếu phim làm khán giả phấn khích và tự hào

Cảnh phim “30 chưa phải Tết”. Nguồn ảnh CGV
Cảnh phim “30 chưa phải Tết”. Nguồn ảnh CGV
Cảnh phim “30 chưa phải Tết”. Nguồn ảnh CGV
Lên top