Thiếu nữ dân tộc rạng rỡ trong lễ hội Đền Vạn-Cửa Rào

Thiếu nữ Mông rạng rỡ trong lễ hội. Ảnh: Minh Lý
Thiếu nữ Mông rạng rỡ trong lễ hội. Ảnh: Minh Lý
Thiếu nữ Mông rạng rỡ trong lễ hội. Ảnh: Minh Lý
Lên top