“Thiện Nhân và Những người bạn”: Hành trình bất tận của yêu thương