“Theo cánh hạc bay” - tập sách ảnh về loài chim quý

Vũ khúc đồng năn - tác phẩm trong tập sách ảnh “Theo cánh hạc bay”.
Vũ khúc đồng năn - tác phẩm trong tập sách ảnh “Theo cánh hạc bay”.
Vũ khúc đồng năn - tác phẩm trong tập sách ảnh “Theo cánh hạc bay”.