Thêm 19 triệu đồng ủng hộ Quỹ Văn hóa Huế qua đấu giá ấn bản đặc biệt

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - đại diện Thái Hà Books (bên phải, ảnh) trao ấn bản đặc biệt cho đại diện bạn đọc tham gia phiên đấu giá thành công ở Hà Nội . Ảnh: L.Q.V
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - đại diện Thái Hà Books (bên phải, ảnh) trao ấn bản đặc biệt cho đại diện bạn đọc tham gia phiên đấu giá thành công ở Hà Nội . Ảnh: L.Q.V
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - đại diện Thái Hà Books (bên phải, ảnh) trao ấn bản đặc biệt cho đại diện bạn đọc tham gia phiên đấu giá thành công ở Hà Nội . Ảnh: L.Q.V
Lên top