Thầy Minh Nhí vui vì nhiều trò giỏi

Nghệ sĩ Minh Nhí là một thầy giáo nghiêm khắc trên giảng đường. Ảnh: NSCC
Nghệ sĩ Minh Nhí là một thầy giáo nghiêm khắc trên giảng đường. Ảnh: NSCC
Nghệ sĩ Minh Nhí là một thầy giáo nghiêm khắc trên giảng đường. Ảnh: NSCC
Lên top