TIẾP CÂU CHUYỆN XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ NHÂN DÂN, NGHỆ SĨ ƯU TÚ:

Thay đổi để không còn phải “xé rào”

Sau 3 lần “trượt”, nghệ sĩ cải lương Minh Vương mới được phong tặng 
danh hiệu NSND. Ảnh: HM
Sau 3 lần “trượt”, nghệ sĩ cải lương Minh Vương mới được phong tặng danh hiệu NSND. Ảnh: HM
Sau 3 lần “trượt”, nghệ sĩ cải lương Minh Vương mới được phong tặng danh hiệu NSND. Ảnh: HM

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top