Tháo dỡ bảng quảng cáo phá hoại di tích trên tháp Chăm

Bảng quảng bá điểm đến cho ngành du lịch Bình Định.
Bảng quảng bá điểm đến cho ngành du lịch Bình Định.
Bảng quảng bá điểm đến cho ngành du lịch Bình Định.
Lên top