Thành viên Blackpink solo: Rosé vượt kỳ vọng, Lisa được trông đợi

4 mỹ nhân Blacpink đều trở thành biểu tượng của Kpop. Ảnh: YGEnt.
4 mỹ nhân Blacpink đều trở thành biểu tượng của Kpop. Ảnh: YGEnt.
4 mỹ nhân Blacpink đều trở thành biểu tượng của Kpop. Ảnh: YGEnt.
Lên top