Xây dựng thương hiệu quốc gia Liên hoan phim Việt Nam:

Thành phố điện ảnh và những giải pháp đột phá

“Hạnh phúc của mẹ” thắng giải Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh VN. Nguồn: ĐLP
“Hạnh phúc của mẹ” thắng giải Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh VN. Nguồn: ĐLP
“Hạnh phúc của mẹ” thắng giải Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh VN. Nguồn: ĐLP
Lên top