Thành nhà Hồ - thông điệp của tiền nhân

Cửa Nam Thành nhà Hồ. Ảnh: Thuỳ Dung
Cửa Nam Thành nhà Hồ. Ảnh: Thuỳ Dung
Cửa Nam Thành nhà Hồ. Ảnh: Thuỳ Dung
Lên top