Thanh Lam, Hồng Nhung U50 tìm được hạnh phúc, 2 diva còn lại ra sao?

Các diva nổi tiếng của làng nhạc Việt đều có ngã rẽ cho mình trong sự nghiệp lẫn tình duyên. Ảnh: Cắt từ clip, NSCC
Các diva nổi tiếng của làng nhạc Việt đều có ngã rẽ cho mình trong sự nghiệp lẫn tình duyên. Ảnh: Cắt từ clip, NSCC
Các diva nổi tiếng của làng nhạc Việt đều có ngã rẽ cho mình trong sự nghiệp lẫn tình duyên. Ảnh: Cắt từ clip, NSCC
Lên top