Thành kính giỗ lần thứ 200 Đại thi hào Nguyễn Du

Trang nghiêm, thành kính với nghi thức truyền thống tại lễ giỗ lần thứ 200 Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Đậu Hà.
Trang nghiêm, thành kính với nghi thức truyền thống tại lễ giỗ lần thứ 200 Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Đậu Hà.
Trang nghiêm, thành kính với nghi thức truyền thống tại lễ giỗ lần thứ 200 Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Đậu Hà.
Lên top