Thanh Hóa: Những ngôi nhà sàn được đánh số ở khu vực biên giới

Lên top