Thanh Hóa lần đầu đăng cai “Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37”

Buổi họp báo công bố thông tin chính thức về chương trình Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 37. (Ảnh: HT)
Buổi họp báo công bố thông tin chính thức về chương trình Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 37. (Ảnh: HT)
Buổi họp báo công bố thông tin chính thức về chương trình Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 37. (Ảnh: HT)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top