Thanh Hà nghiện ca hát, chấp nhận có lỗi với gia đình