Thành cổ Quảng Trị: Những hy vọng từ miền tưởng vọng…

Thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn. Ảnh: Hồ Cầu
Thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn. Ảnh: Hồ Cầu