Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh Bạch - Lý Hùng “choảng nhau” trên sân khấu