Thân phận con người qua vở rối “Gaspard”

Cảnh trong vở rối “Gaspard”. Nguồn ảnh: Wallonie-Bruxelles (Bỉ)
Cảnh trong vở rối “Gaspard”. Nguồn ảnh: Wallonie-Bruxelles (Bỉ)
Cảnh trong vở rối “Gaspard”. Nguồn ảnh: Wallonie-Bruxelles (Bỉ)
Lên top