Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thái Ngọc San và bầy phượng hoàng lỗi hẹn