Tết mừng lúa mới “đoàn tụ” của dân làng Kêr 2

Người đồng bào thiểu số Pa Cô mang trang phục truyền thống múa hát trong ngày Tết mừng lúa mới. Ảnh: HT.
Người đồng bào thiểu số Pa Cô mang trang phục truyền thống múa hát trong ngày Tết mừng lúa mới. Ảnh: HT.
Người đồng bào thiểu số Pa Cô mang trang phục truyền thống múa hát trong ngày Tết mừng lúa mới. Ảnh: HT.
Lên top