Tết Canh Tý, Núi Sam có thêm điểm vui chơi lớn

Lên top