“Tenet” là một siêu phẩm hay phần nào thất vọng?

Ảnh do CGV cung cấp.
Ảnh do CGV cung cấp.
Ảnh do CGV cung cấp.
Lên top