Tạo sức sống mới cho bảo tàng

Song song với việc đón khách trở lại, các bảo tàng tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục phục vụ cộng đồng trực tuyến. Nguồn: Bảo tàng ĐN
Song song với việc đón khách trở lại, các bảo tàng tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục phục vụ cộng đồng trực tuyến. Nguồn: Bảo tàng ĐN
Song song với việc đón khách trở lại, các bảo tàng tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục phục vụ cộng đồng trực tuyến. Nguồn: Bảo tàng ĐN
Lên top