Tăng ni, Phật tử về chùa Từ Hiếu mừng thọ Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong một buổi thiền hành cùng các tăng ni, Phật tử (chụp năm 2018). Ảnh: Phúc Đạt.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong một buổi thiền hành cùng các tăng ni, Phật tử (chụp năm 2018). Ảnh: Phúc Đạt.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong một buổi thiền hành cùng các tăng ni, Phật tử (chụp năm 2018). Ảnh: Phúc Đạt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top