Tân Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Quốc tế 2017 - Thanh Vy: Sứ mệnh từ thiện đã chọn tôi

Ảnh: S.V.
Ảnh: S.V.