Tầm nhìn dài hạn giúp du lịch Đà Nẵng "biến nguy thành cơ"

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Ảnh: Thu Cúc
Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Ảnh: Thu Cúc
Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Ảnh: Thu Cúc
Lên top