Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tạm dừng tạc phù điêu 86 tỉ vào vách núi ở Bình Định

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thống nhất, tạm dừng triển khai công trình phù điêu tạc vào vách núi.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thống nhất, tạm dừng triển khai công trình phù điêu tạc vào vách núi.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thống nhất, tạm dừng triển khai công trình phù điêu tạc vào vách núi.
Lên top