Tài Tử "Giày thủy tinh" So Ji Sub sắp đến Việt Nam