Tái lập hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể Yên Tử là di sản thế giới

Chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top