Tái hiện lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam qua hơn 200 ảnh, tư liệu

Triển lãm ảnh, tư liệu về 75 năm quân đội nhân dân Việt Nam kéo dài từ ngày 18 đến 23.12. Ảnh MD
Triển lãm ảnh, tư liệu về 75 năm quân đội nhân dân Việt Nam kéo dài từ ngày 18 đến 23.12. Ảnh MD
Triển lãm ảnh, tư liệu về 75 năm quân đội nhân dân Việt Nam kéo dài từ ngày 18 đến 23.12. Ảnh MD
Lên top