Tác phẩm to liệu có mang ý nghĩa lớn?

Yên Bái đã ngừng đăng ký kỷ lục Guiness khi màn đại xoè gặp phản ứng của dư luận. Ảnh: T. L
Yên Bái đã ngừng đăng ký kỷ lục Guiness khi màn đại xoè gặp phản ứng của dư luận. Ảnh: T. L
Yên Bái đã ngừng đăng ký kỷ lục Guiness khi màn đại xoè gặp phản ứng của dư luận. Ảnh: T. L
Lên top