Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Suýt ngã vì bị Hoa hậu nước bạn dẫm váy, Huyền My vẫn tự tin trình diễn xuất sắc