Sửa đổi Luật Điện ảnh để quản lý việc phát hành, phổ biến phim trên Internet

Cảnh phim “Khúc mưa” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Ảnh do ĐAQĐND cung cấp
Cảnh phim “Khúc mưa” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Ảnh do ĐAQĐND cung cấp
Cảnh phim “Khúc mưa” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Ảnh do ĐAQĐND cung cấp
Lên top