Sự thật việc Jisoo nhóm Blackpink thành công chỉ nhờ có chỗ dựa vững chắc?

Jisoo nhóm Blackpink phải trải qua buổi thử vai nhiều khó khăn. Ảnh: Cắt clip
Jisoo nhóm Blackpink phải trải qua buổi thử vai nhiều khó khăn. Ảnh: Cắt clip
Jisoo nhóm Blackpink phải trải qua buổi thử vai nhiều khó khăn. Ảnh: Cắt clip
Lên top