Sự thật việc Diễm My 9x, Nhan Phúc Vinh "Tình yêu và tham vọng" mâu thuẫn

Diễm My 9x và Nhan Phúc Vinh có thật sự mâu thuẫn khi đóng Tình yêu và tham vọng?. Ảnh: Cắt phim
Diễm My 9x và Nhan Phúc Vinh có thật sự mâu thuẫn khi đóng Tình yêu và tham vọng?. Ảnh: Cắt phim
Diễm My 9x và Nhan Phúc Vinh có thật sự mâu thuẫn khi đóng Tình yêu và tham vọng?. Ảnh: Cắt phim
Lên top