Sự nghiệp Trịnh Sảng - Đàm Tùng Vận: Người bị cấm vận, người thăng hoa

Hai "nữ thần thanh xuân" Trịnh Sảng - Đàm Tùng Vận có sự nghiệp khác biệt. Ảnh: Xinhua.
Hai "nữ thần thanh xuân" Trịnh Sảng - Đàm Tùng Vận có sự nghiệp khác biệt. Ảnh: Xinhua.
Hai "nữ thần thanh xuân" Trịnh Sảng - Đàm Tùng Vận có sự nghiệp khác biệt. Ảnh: Xinhua.
Lên top